Джиггеры

593332 Джиггер - медный 25/50 мл Hendi
Джигер 30Х60 мл 1 X 2 BS-II A 1*2
Джигер 15х22 мл 1/2 X 3/4 BS-II A 1/2*3/4
Джигер 15х30 мл 1/2 X 1 BS-II A 1/2*1
Джигер 30х45 мл 1 X 1 1/2 BS-II A 1*11/2
Джигер 22х30 мл 3/4 X 1 BS-II A 3/4*1
Джигер 20х45 мл 3/4 X 1 1/2 BS-II A 3/4*11/2
596715 Джиггер двухсторонний 25/35 мл Hendi
596722 Джиггер двухсторонний 25/50 мл Hendi
Джигер 30/60 BS-II B 30/60

Джигер 30/60 BS-II B 30/60

54 грн. 45 грн.

Джигер 25/50

Джигер 25/50

27 грн. 39 грн.

Джигер 20/40

Джигер 20/40

27 грн. 40 грн.

Оплата Приват
Оплата Mastercard
Оплата Maestro
Оплата Visa
© HorecaService2009, 2009-2021.